Kerro minulle tarina

Elämänkerronta oppimisen ja eettisyyden tukena

Kyky kertoa ja kuunnella toisten ihmisten elämään liittyviä kertomuksia auttaa hahmottamaan omaa elämää ja identiteettiä sekä ympäröivää maailmaa. Kertomuksen muotoon asetetut asiat on myös helpompi muistaa, joten kertomukset toimivat hyvin oppimisen tukena eri oppiaineissa. Kertomustyöskentelyiden avulla voi luoda turvallista tilaa kohtaamiselle ja oppilaiden omalle elämänkatsomukselliselle pohdinnalle. Kerrontaa ja kertomuksia voi hyödyntää oppimisessa monella tapaa. Koulutuksessa saat mukaasi konkreettisia työtapoja kertomusten käyttöön erilaisten ryhmien kanssa.

Kerro minulle tarina -koulutuksen teemoja:

  • Kerronta oppimisen ja eettisen kasvun tukena
  • Kertomusten käyttötapoja opetuksessa
  • Oman kertomisen tavan löytäminen
  • Identiteetin jäsentäminen kertomusten kautta

Tilauskoulutus räätälöidään kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Materiaali verkossa 

Koulutuskiertue teemasta lukuvuonna 2019-2020

tilaakoulutus