Dialogitaitaja

Dialoginen uskonnonopetus tulevaisuuden taitojen edistäjänä

Kyky keskustella rakentavasti eri kulttuureihin ja uskontoihin liittyvistä kysymyksistä on keskeinen taito nyky-yhteiskunnassa. Dialogitaitoja voi oppia ja niillä on myönteinen vaikutus oppimiseen ja hyvinvointiin. Saat tietoa dialogisesta opetuksesta ja dialogitaitojen oppimisesta sekä oheismateriaalin näiden käytännönläheiseen harjoitteluun.

Tutustu materiaaliin:

Dialogitaitaja-opetusmateriaali

Dialogiteemasta blogissamme

Dialogitaitaja-koulutuksen teemoja:

  • Moniäänisen ilmapiirin edistäminen
  • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen osana opetusta ja ryhmien kanssa työskentelyä
  • Sähköiset työkalut ryhmän välisen dialogin edistäjänä
  • Katsomusten ja kulttuurien välinen dialogi

Koulutus räätälöidään kohderyhmän, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

tilaakoulutus

dialogitaitaja-db

Tallenna