Taitoja elämään ja iloa oppimiseen!

Uskonnonopetus.fi tuottaa koulutuksia, pedagogisia malleja ja materiaalia, jotka edistävät  opetussuunnitelman mukaisia taitoja ja sisältöjä sekä lasten ja nuorten kasvua avarakatseisiksi, ajatteleviksi ja sosiaalisesti taitaviksi aikuisiksi.

Lukuvuonna 2020-2021 koulutamme opettajia ja muita kasvatusalan ammattilaisia rakentamaan katsomustietoisia oppisprosesseja ja yhteisöjä. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Helsingin yliopiston USKALLUS-hankkeen kanssa. Keväällä 2021 tarjoamme lisäksi maksuttomat verkkokoulutukset Lue kuvaa ja Dialogitaitaja. Lue lisää ilmoittaudu koulutuksiin:

Katsomustietoinen?    Lue kuvaa   Dialogitaitaja