Mystinen luonto. Ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta.

Koulutuksessa tarkastellaan myyttien ja kuvataiteen mahdollisuuksia transformatiivisen ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Oppijan henkilökohtaisen katsomuksellisen ulottuvuuden sekä elämänhistorian huomioiminen on välttämätöntä kestävän ajattelun ja kehityksen rakentamisessa, mutta pedagogisesti tämä on usein haastavaa. Koulutuksessa
  • pohditaan, miten myyttiset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta ja luovaa ajattelua sekä tarkastella omaa luontosuhdetta erilaisista näkökulmista käsin.
  • saadaan myyteistä malleja dialogiin luonnon kanssa.
  • tutkitaan omaa luontosuhdetta kokemuksellisen oppimisen kautta.
  • opitaan tapoja hyödyntää kännykkäkameraa lähiympäristön havainnoinnissa.

Hyödynnetyt työtavat ja materiaalit on suunniteltu käytännönläheisiksi ja niitä on helppo soveltaa katsomus- ja ympäristökasvatuksessa eri ikäisten oppijoiden kanssa niin varhaiskasvatuksessa kuin eri kouluasteilla. Tutustu materiaaleihin.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina toimivat Raili Keränen-Pantsu, kouluttaja ja väitöskirjatutkija, Uskonnonopetus.fi sekä Ollipekka Kangas, kuvataiteen yliopisto-opettaja, kuvataiteilija, TaM, KM, Turun yliopisto.

 

Ohjelma:

12.30 Tervetulosanat, ohjelma ja työtavat

12.35 – 14 Myytit ympäristökasvatuksen työtapana (Raili Keränen-Pantsu)

14-14.30 Tauko

14.30 – 15.50 Lähiympäristön tarkkailun metodi kännykän avulla: havaintoja ja muistiinpanoja luontosuhteesta. (Ollipekka Kangas)

 

Koulutusten päivämäärät ja ilmoittautuminen:

        

Koulutus on osallistujille maksuton! Koulutuksesta ei tehdä tallennetta!

Koulutus järjestetään yhteistyössä Aluehallintoviraston, Kuvataideopettajat ry:n ja Fokus ry:n kanssa ja se on osa Dialogitaitajat-kampanjaa,