Koulu + kolmas sektori -aamupäivätilaisuus Helsingissä 2.3.

Järjestöt ja oppimisympäristöt uskonnonopetusessa

Opetussuunnitelma ohjaa jalkauttamaan opetusta koulun ulkopuolelle. Mitä yhteistyömahdollisuuksia ja resursseja eri järjestöillä on koulun opetuksen tukemiseen? Miten kirkko voi toimia digitaalisena oppimisympäristönä lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen?

Aika: To 2.3. klo 9-11

Paikka: Kallion kirkko, Helsinki

Ohjelma:

Klo 9-10: Järjestökahvit Café Sonckissa (Kallion kirkon kivijalassa)

Järjestöt kertovat toiminnastaan ja uskonnonopetukseen soveltuvista materiaaleistaan.

Fokus ry, KEPA, SEN, Soliya, Suomen Lähetysseura

Klo 10-11: Kirkko digitaalisena oppimisympäristönä

Tutustumme lisätyn todellisuuden teknologiaa (AR technology) hyödyntävään oppimisympäristöön Kallion kirkossa.

 

Koulutuksesta voit jatkaa kanssamme UPEAT-koulutukseen Alppilan kirkkoon (klo 12.30-16.00). Lisätietoa ja ilmoittautuminen UPEAT-sivuilla.

Järjestöt:

Fokus ry

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry edistää ekumeenista sekä uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta ja tuottaa kasvatusmateriaaleja katsomusdialogin tueksi.

KEPA

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija, joka koordinoi mm. globaalikasvatuksen parissa toimivien järjestöjen välistä yhteistyötä.

SEN

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, joka tekee mm. uskonnonvapauden edistämistyötä ja tuottaa siihen liittyvää materiaalia.

Soliya

Soliya on maailmanlaajuinen kansalaisjärjestö, joka järjestää kansainvälisiä virtuaalivaihto-ohjel-mia ja kulttuurien välisen dialogin ohjaajakoulutusta verkossa.

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija ja Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä, joka toimii 30 maassa.