Kerrontamenetelmät

Kertomukset avaavat sillan lapsen ja nuoren omalle pohdinnalle

Kertomustyöskentelyiden avulla luodaan tilaa kohtaamiselle ja oppilaiden omalle elämänkatsomukselliselle pohdinnalle. Tarjoamme koulutusta eri kerrontapedagogiikan menetelmistä. Koulutuksen voi rakentaa yhden tai useamman menetelmän ympärille.

Lattiakuvat on symbolididaktiikkaan perustuva kerronnan menetelmä, jossa rakennetaan siltoja kertomuksesta nousevien teemojen ja omien elämänkysymysten välille kokonaisvaltaisesti kaikkia aisteja hyödyntäen. Kerronnan edetessä ryhmä rakentaa yhdessä lattialle kuvan erilaisten kankaiden ja konkreettisten materiaalien avulla. Kerronnan avoimuus mahdollistaa sen, että jokainen osallistuja voi liittää esineisiin ja teemoihin omia merkityssisältöjään.

Godly Play-kerronta on montessoripedagogiikkkaan pohjautuva menetelmä. Ohjaaja kertoo kertomuksen kauniiden ja yksinkertaisten kerrontamateriaalien avulla, jonka jälkeen kertomuksen teemoja pohditaan ihmettelykysymysten avulla. Kuulijalle ei anneta valmista tulkintaa vaan keskeistä on oma merkityksenantoprosessi. Ihmettelyn jälkeen kuulijat saavat itse työstää kertomuksen heissä herättämiä ajatuksia luovan työskentelyn kautta. Työskentely päättyy yhteiseen juhlaan.

tilaakoulutus