Katsomustietoinen?

Erilaiset katsomukset ovat osa koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkea ja vaikuttavat siihen miten opimme, työskentelemme yhdessä sekä koemme elämämme mielekkääksi ja arvokkaaksi. Katsomustietoisuus on osaamista, jota jokainen opettaja tarvitsee rakentaakseen turvallisia ja innostavia oppimisprosesseja. Katsomustietoisen koulun rakentamisessa avainasemassa ovat rehtorit, opettajat sekä muut aikuiset, jotka tiedostavat katsomuksellisen ja kulttuurisen taustan merkityksiä ihmisten elämässä  ja haluavat luoda tilaa erilaisille katsomuksille ja kulttuuriperinteille.

Koulutuksessa saat konkreettisia pedagogisia välineitä katsomustietoisuuden edistämiseen omassa opetuksessasi sekä kouluyhteisössä. Materiaalit on valittu useista katsomustietoisuuteen liittyvistä tutkimushankkeista. Hankkeiden yhteystiedot löydät koottuna materiaalipankistamme.

Koulutus on suunniteltu yhdessä Helsingin yliopiston USKALLUS-hankkeen kanssa.  Koulutus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Ohjelma:

Klo 12.30 Tervetulosanat

Katsomustietoisuus voimavarana opetuksessa

Klo 14.15 Kahvit

Katsomustietoinen koulu

Klo 16.00 Koulutus päättyy

 

Palautetta syksyn 2020 koulutuksesta:

”Kiitos, paljon kiinnostavaa materiaalia ja ideoita oman työyhteisön ja opetuksen kehittämiseen. Eväitä tuli molempiin!”

”Tässä koulutussessiossa oli kivoja toiminnallisia tapoja käsitellä tätä aihetta.”

”Kiitos hienosta kurssista! Kurssi antoi valtavasti aiheita omien ajatusten ja työtapojen pohtimiseen. Jaan materiaalia työkavereille!”